2016.01.19

Advokatas Martynas Duksa Lietuvos televizijos laidoje Laba diena, Lietuva komentavo vartotojų teisių apsaugos naujienas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsteigiamos nuolatinės vartojimo ginčų komisijos, kaip vartojimo ginčų neteisminio sprendimo organai. Vartojimo ginčų komisijos nagrinėja vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse arba Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose, kai ginčo suma yra ne mažesnė negu 200 eurų ir ginčas nagrinėjamas žodinės procedūros tvarka. Šias komisija sudaro, užtikrina jų veiklos sąlygas ir jas techniškai aptarnauja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Siekiant užtikrinti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo efektyvumą ir rezultatyvumą, Vastotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitime įtvirtinama, kad vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Pažymėtina, kad įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Taigi, šia nuostata iš esmės pakeičiamas ankstesnis reguliavimas, kuomet ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas nebuvo privalomas (sprendimai buvo rekomendacinio pobūdžio).

Tikimasi, jog šiais LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimais bus sudarytos palankesnės ir aiškesnės sąlygas vartojimo ginčų sprendimui ne teismo tvarka, t.y. vartotojai turės daugiau galimybių paprasčiau, pigiau ir greičiau išspręsti savo ginčus su pardavėjais ar paslaugų teikėjais, nesikreipiant į teismą. Negana to, šios Įstatymo taikymas potencialiai sąlygotų ir teismo darbo krūvio sumažinimą.

Visą komentarą galima rasti (nuo 45.39 min.): http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/92517/laba_diena_lietuva#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=4135000