2013.10.25

Daiva Lileikienė vedė mokymus tema „Mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir pirkimų organizavimas mažose organizacijose“

Advokatė ir viešųjų pirkimų specialistė Daiva Lileikienė vedė mokymus perkančiųjų organizacijų atstovams tema  „Mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir pirkimų organizavimas mažose organizacijose“.

Sėkmingai pasiektas mokymų tikslas –  dalyviai supažindinti su viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, išaiškinti pagrindiniai viešųjų pirkimų taikymo, organizavimo bei dokumentacijos rengimo principai, išmokyta apskaičiuoti pirkimo vertes bei parinkti tinkamą viešųjų pirkimų būdą, nurodyta bei patarta, kaip tinkamai reiktų parengti pirkimų dokumentaciją, technines užduotis bei sutartis, įvardintos dažniausiai pasitaikančios klaidos bei pasidalinta praktine patirtimi. Mokymų metu taip pat aptarti naujausi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.