2014.05.02

Įsigijai nekokybišką prekę, pirkai internetu ir prekė netinka? Žinok savo teises

Nusipirkus nekokybišką prekę gali iškilti klausimas, kokias teises turi pirkėjas įgijęs nekokybišką prekę?

Jei parduotas daiktas (prekė) neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, pirkėjas nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą turi teisę pareikalauti:

– kad daiktas būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu;

– kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

– kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

– grąžinti sumokėtą kainą.

Pažymėtina, kad šie teisių gynimo būdai yra alternatyvus, tai yra, reikia pasirinkti Jums priimtiniausią. Jeigu pirkėjas įsigijo nekokybišką prekę arba pradėjus prekę naudoti pastebėjo, kad ji yra nekokybiška, pirkėjas turi teisę kreiptis į pardavėją ne vėliau kaip per du metus nuo prekės įsigijimo momento.

Pirkėjas, pastebėjęs, kad nusipirko nekokybišką prekę, pirmiausia turėtų kreiptis į pardavėją ir nurodyti prekės trūkumus bei pasirinkti vieną teisėtą reikalavimą, pavyzdžiui grąžinti sumokėtą prekės kainą. Kartu su savimi pirkėjas turėtų turėti kasos aparato kvitą arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pardavėjas nevykdo vartotojo reikalavimo, pirkėjui rekomenduotina reikalavimą pardavėjui pateikti raštu, o jei reikalavimai ir toliau nevykdomi, kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos arba Visuomenės sveikatos centrą apskrityje. Tarnybos, išnagrinėjusios vartotojo prašymą, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar vartotojo reikalavimas pagrįstas, jei taip, pasiūlo pardavėjui, paslaugų teikėjui per nustatytą terminą įvykdyti vartotojo reikalavimą. Jei pardavėjas neįvykdo vartotojo reikalavimo, tokiu atveju siūloma pirkėjui savo teises ginti teisminiu keliu, tai yra, kreiptis į teismą dėl sutarties nutraukimo, sumokėtų pinigų grąžinimo bei nuostolių atlyginimo.

Svarbu paminėti, kai pirkėjas daikto įsigijimo kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą patvirtinančio dokumento, nebeturi, prekė keičiama ar kiti teisėti pirkėjo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus.

Prekybos vietose dažnai matome pranešimus, kad pirkėjo įsigytas, tačiau nenaudotas prekes pardavėjas priima, tai yra, pirkėjas turi teisę per 30 dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Šaunu, kad pardavėjai, rūpindamiesi savo klientais, priima klientui nepatikusias prekes. Tačiau, jeigu pardavėjas prekės pakeisti vis tik nesutinka, kokybišką, tačiau nepatinkantį daiktą (ne maisto produktus) galima reikalauti pakeisti, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas ir nepraradęs prekinės išvaizdos (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Šiuo atveju pirkėjas per 14 dienų nuo daikto pardavimo jam dienos, turėdamas įrodymus, kad daiktą pirko iš to pardavėjo, turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku, kitos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Jei pardavėjas negali pakeisti prekės, pirkėjas per 14 dienų turi teisę grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Pasinaudoti šia teise negalėsite, jeigu įsigijote parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus, fotografijos ir kinematografijos prekes, spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius, audinius, apatinius drabužius, perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, elektros prietaisus medicinos arba chirurgijos prietaisus, ginklus ir šaudmenis, baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus, žaislus ir kai kuriuos kitus teisės aktuose nurodytus daiktus.

Daiktą, įsigytą naudojant ryšio priemones, pirkėjas turi teisę grąžinti pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Atsisakyti daikto pirkėjas gali nenurodydamas priežasties, tačiau pastebėtina, kad ii šiuo atveju įsigytas daiktas neturėjo būti pradėtas naudoti. Taip pat svarbu žinoti, kad nuotolinės prekybos teisės aktai netaikomi elektroniniams aukcionams, finansinių paslaugų, transporto priemonių, būsto, maitinimo ir laisvalaikio paslaugų užsakymams.

Advokatų profesinė bendrija TAILORS rekomenduoja perkant didesnės vertės prekes išsaugoti daikto įsigijimo dokumentus ir pastebėjus daikto kokybės reikalavimams neatitinkančius pažeidimus, nedelsiant kreiptis į pardavėją ir reikalauti grąžinti už daiktą sumokėtus pinigus, sumažinti daikto kainą, pakeisti nekokybišką daiktą kitu, o pardavėjui atsisakius tai daryti, kreiptis į kompetentingas institucijas dėl pažeistų teisių gynimo.