2013.10.10

Tinkamai paruoštos supaprastintų pirkimų taisyklės – kelias į sėkmingus viešuosius pirkimus

Ne paslaptis, kad daugelis viešųjų pirkimų žlunga dėl to, kad tiekėjai savo pasiūlymuose įvelia tam tikrų klaidų, pavyzdžiui, netinkamai užpildo pirkimo dokumentuose pateikiamas formas, pateikia ne visus prašomus dokumentus ir pan. Tokio neapsižiūrėjimo rezultatas labai nepalankus tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjui – pasiūlymą reikia atmesti (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 punktas).

Vertinant tiekėjo kvalifikaciją ši problema jau seniai išspręsta – remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 dalimi tiekėjai turi teisę pateikti papildomus jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Naujajame Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatyme įtvirtinta 28 str. 10 dalis, pagal kurią, jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Pastebėtina, kad ši įstatymo 28 str. 10 dalis bus privaloma ir vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus (VPĮ 85 str. 1 dalis), išskyrus mažos vertės pirkimus.

Tačiau advokatų profesinė bendrija TAILORS pažymi, kad perkančiosios organizacijos savo supaprastintų pirkimų taisyklės gali nustatyti ir kitus atvejus, kai dalyviams galima tikslinti pasiūlymus, įskaitant jungtinės veiklos sutartį, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir kitus aspektus, kurie nėra susiję su kvalifikacijos tikslinimu. Tokią nuomonę advokatų profesinei bendrijai TAILORS 2013 m. rugsėjo 18 d. pateikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

Advokatų profesinės bendrijos TAILORS viešųjų pirkimų ekspertai pataria į supaprastintų pirkimų taisykles įtraukti visus atvejus, kada perkančioji organizacija mano esant tikslinga suteikti galimybę tiekėjams patikslinti pateiktus pasiūlymus ir nelaikyti tokių pasiūlymų neatitinkančiais pirkimo dokumentų reikalavimų.