2014.03.19

Konfidencialios informacijos apsauga viešuosiuose pirkimuose

Kviečiame į viešųjų pirkimų pusryčius tema: „Konfidencialios informacijos apsauga viešuosiuose pirkimuose“.

Data: 2014 m. kovo 26 d. (9 val. – 11 val. 30 min.)
Vieta: Lietuvos verslo konfederacija, Gedimino pr. 32-7, Vilnius

Konfidencialumo reikalavimo ir jo sąveikos su skaidrumo principu tema yra aktuali dėl kelių priežasčių. Viena vertus, tiekėjai turi jaustis saugūs dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose ir žinoti, kad jiems svarbi konfidenciali informacija nebus atskleista konkurentams. Kita vertus, visi dalyvaujantys pirkimuose asmenys turi teisę vykdyti pirkimų teisėtumo kontrolę, t.y. viešasis pirkimas turi būti pakankamai viešas tiek visuomenei, tiek konkretiems dalyviams, nes tik tokiu būdu gali būti užtikrintas skaidrumas, objektyvumas, nediskriminavimas ir lygiateisiškumas. Padiskutuokime šia tema.

Daugiau informacijos apie renginį: http://www.lvk.lt/lt/renginiai/seminarai/viesuju-pirkimu-pusryciai-konfidencialios-informacijos-apsauga-viesuosiuose-pirkimuose