2013.10.05

Advokatė Rasa Stankauskienė atkreipė dėmesį, kad 2013 m. spalio 1 d. įsigalioję Įmonių bankroto įstatymo pakeitimai įtvirtino tyčinio bankroto požymius ir prezumpcijas

2013 m. spalio 1 d. įsigaliojusių Įmonių bankroto įstatymo pakeitimų svarbiausia naujovė – tyčinio bankroto požymiai, kai esant bent vienam iš jų, teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu. Šie požymiai apibrėžti gana abstrakčiai, tačiau neabejotina, kad šis įstatymo pakeitimas palengvins tyčinio bankroto įrodinėjimą.

Svarbu pažymėti, kad įstatyme yra įtvirtinti ir atvejai, kuomet tyčinis bankrotas yra preziumuojamas: kai įmonės veikla, turtas, o taip pat ir darbuotojai perkeliami į naują įmonę, senoje įmonėje paliekant įsipareigojimus; taip pat kai bendrovės atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.930-1 straipsnyje numatytą mokėjimų eiliškumą ir nesikreipiama dėl privalomo bankroto bylos iškėlimo, kai daugiau nei 3 mėnesius bendrovė nemoka darbo užmokesčio ar kitų su darbo santykiais susijusių išmokų. Taigi, tokiais atvejais visi bankrotai bus laikomi tyčiniais, kol nebus įrodyta kitaip.

Kartu su Įmonių bankroto įstatymo pakeitimais įsigaliojo ir Civilinio kodekso pakeitimai. Civilinis kodeksas papildytas nauju 6.930-1 straipsniu, įtvirtinančiu fizinių ir juridinių asmenų, neturinčių pakankamai lėšų pareikštiems reikalavimams tenkinti, atsiskaitymo eiliškumas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais. Kaip ir minėta, šio atsiskaitymų eiliškumo pažeidimai esant tam tikroms sąlygoms, laikomi tyčinio bankroto požymiais.

Apie tyčinio bankroto atvejus, pateikiant įsiteisėjusią teismo nutartį, teismai informuos prokurorus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, taip pat Įmonių bankroto valdymo departamentą, kuris šią informaciją skelbs viešai.

Kita reikšminga Įmonių bankroto įstatymo naujovė – teismų teisė leisti kreditoriui (ar jų grupei), turinčiam virš 10 proc. visų reikalavimų sumos (arba kreditorių atstovams, turintiems teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą), susipažinti su visa bankrutuojančios įmonės informacija ir savo lėšomis per 3 mėnesius atlikti patikrinimą.

Šių Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio kodekso pakeitimų tikslas – aiškesniu reglamentavimu padėti veiksmingiau sureguliuoti įmonių atsiskaitymus esant lėšų trūkumui iki bankroto, taip pat sumažinti tyčinių bankrotų ir pavėluotai pradedamų bankrotų skaičių.