2015.11.20

TAILORS advokatai sėkmingai atstovavo kliento interesams Vilniaus apygardos administraciniame teisme byloje dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal paramos gavėjo pateiktą skundą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sankcijų paramos gavėjui taikymo, paramos lėšų sumažinimo ir jų neišmokėjimo pateikus paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ konstatavo, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priimto sprendimo motyvavimas, kai jame nėra nurodoma, kokios faktinės aplinkybės leidžia konstatuoti konkretų sutarties sąlygų pažeidimą, ir (arba) nenurodant kokios kitos teisės aktų nuostatos buvo pažeistos, laikytina netinkamu individualaus administracinio sprendimo pagrindimu, todėl sprendimas sumažinti ir neskirti paramą naikintinas.

Aiškindamas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos veiksmų neteisėtumą teismas pažymėjo, kad agentūros priimti sprendimai yra nepakankamai motyvuoti ir agentūra įpareigotina iš naujo įvertinti pareiškėjų pateiktus mokėjimo prašymus.

Vilniaus apygardos administracinis teismas pritarė advokatų profesinės bendrijos TAILORS pozicijai ir nurodė, kad vertinant pareiškėjų, dalyvaujančių Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ projektuose paraiškas privalu vadovautis priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytų konkrečių sankcijų skyrimo už konkrečius pažeidimus tvarkos, draudžiama už pažeidimus, kuriems pagal priemonės įgyvendinimo taisykles numatyta paramos sumažinimo sankcija, skirti paramos neskyrimo sankciją.