2014.03.24

Tailors advokatai vedė vidinius mokymus BTA Insurance Company darbuotojams

2014 m. kovo 20 d. advokatų profesinės bendrijos TAILORS advokatė, partnerė Daiva Lileikienė vedė vidinius mokymus „BTA Insurance Company“ filialo Lietuvoje darbuotojams apie viešųjų pirkimų aktualijas ir naujoves.

Seminaro metu aptarti įmonei rūpimi klausimai, susiję ne tik su dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose, bet ir pasiūlymų / sutarčių galiojimo užtikrinimų teikimu kitiems tiekėjas.

Daugiau informacijos apie draudimo bendrovės veiklą galite rasti čia: http://www.bta.lt/