2016.11.21

E. Barkauskaitė: „Antras bandymas reformuoti viešųjų pirkimų sistemą“

Lapkričio 8 d. Seimui pateiktas pakartotinai svarstyti pataisytas LR Viešųjų pirkimų įstatymo projektas.

Kaip žinoma, ankstesnis įstatymo projektas buvo grąžintas pataisymams atlikti ir antruoju bandymu siekiama pakeisti iki šiol galiojančią viešųjų pirkimų vykdymo tvarką.

Apibendrinant galima išskirti pagrindines įstatymo projekto korekcijas, lyginant su pradiniu naujojo VPĮ projekto variantu: apribojamos vidaus sandorių sudarymo galimybės, išplečiamas nepatikimų tiekėjų sąrašas, perkančiosioms organizacijoms neprivaloma prekes, darbus ir paslaugas pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) bei numatoma galimybė keisti subjektus, kurių pajėgumais remiamasi.

Taigi, tikrai verta atkreipti dėmesį, kad naujajame projekte supaprastinamos viešųjų pirkimų taisyklės, didinamas jų lankstumas, perkančiosioms organizacijoms suteikiama daugiau pasirinkimo galimybių.

Daugiau galite skaityti: http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/e-barkauskaite-antras-bandymas-reformuoti-viesuju-pirkimu-sistema.d?id=72855140