2019.02.14

Jeigu valstybinės institucijos sprendimas neaiškus, gali būti, kad jis yra neteisėtas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau nuosekliai formuoja teismų praktiką dėl valstybės institucijų priimamų individualių administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais.

Teismas pažymėjo, kad viešojo administravimo sistemos subjektas (valstybinė institucija), priimdamas individualų teisės aktą, jį turi juridiškai sukonstruoti taip, kad pastarasis būtų suprantamas ne tik teisinį išsilavinimą turintiems asmenims, galintiems operuoti teisinėmis sąvokomis bei gebantiems interpretuoti teisės aktus, pateikti savo nuomonę ginčą nagrinėjančiai institucijai, bet ir tiems asmenims, kurie tokio išsilavinimo neturi, tačiau siekia apginti galbūt pažeistas savo teises ar įstatymų saugomus interesus.

Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog administracinis teismas, spręsdamas visuomeninius konfliktus, neturi pareigos už viešojo administravimo sistemos subjektą parinkti teisinį kvalifikavimą, ir po to pats tą teisinį kvalifikavimą vertinti.

Jeigu Jūsų atžvilgiu valstybinės institucijos priimtas sprendimas yra neaiškus ir neišsamus, turite teisę reikalauti, kad sprendimas būtų panaikintas ir priimtas išsamus, pagrįstas ir aiškiai suprantamas sprendimas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019-02-13 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3321-629/2019