2016.11.21

Naujausi Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimai dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo

2016 m. spalio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnyba savo tinklalapyje oficialiai paskelbė atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su pasiūlymų vertinimu ir atmetimu.

Atsakymai yra glaudžiai susiję su tiekėjų pasiūlymo siaurąja prasme tikslinimo aplinkybėmis siekiant aiškiau apibrėžti atvejus, kuomet perkančioji organizacija, užuot iš karto atmetusi tiekėjo pasiūlymą, kreiptųsi į tiekėją dėl trūkstamos informacijos pateikimo ar jos paaiškinimo.

Komentuojami VPT paaiškinimai apima tuos atvejus, kai tiekėjas pasiūlyme nepateikia pirkimo dokumentuose reikalaujamos prekės dokumentacijos (aprašymų, brošiūrų, sertifikatų, katalogų, nuotraukų, instrukcijų), pasiūlyme nurodo ne visus prekės parametrus ar pateikia tik siūlomos prekės aprašymą, bet nenurodo, kokio modelio ir gamintojo prekę siūlo.

Visais šiais atvejais perkančioji organizacija pirmiausia turėtų kreiptis į tiekėją, prašydama patikslinti pasiūlyme nurodytą informaciją arba pateikti trūkstamą informaciją, ir tik tada šį pasiūlymą vertinti iš esmės arba atmesti, jeigu tiekėjas nepateikia/nepaaiškina neaiškių/trūkstamų pasiūlymo (prekės techninių parametrų) duomenų arba tiekėjas pateikia papildomą informaciją, kuri pakeičia pasiūlymą iš esmės. Visgi, tiekėjas negalėtų patikslinti pasiūlymo, jeigu jis, teikdamas pasiūlymą, nepateikė visiškai jokios informacijos apie siūlomą prekę.

Atskirai aptartinas atvejis, kai tiekėjo pasiūlyme ir gamintojo aprašyme nurodomi skirtingi prekių techniniai parametrai. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalėtų kreiptis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, o toks tiekėjo paaiškinimas, nurodant, kuri pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, negalėtų būti laikoma pasiūlymo keitimu. Pastarasis atsakymas yra  reikšmingas tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms vertinant, ar tokie tiekėjų pasiūlymai turėtų būti atmesti kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų (techninių specifikacijų) reikalavimų. Būtent dėl tokių skubotų perkančiosios organizacijos sprendimų, praktikoje kyla nemažai ginčų.

Detalesnę informaciją rasite adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/nauji-dazniausiai-uzduodami-klausimai.

Advokatų profesinės bendrijos TAILORS advokato padėjėjas Karolis Diska