2014.01.17

Naujos viešųjų pirkimų taisyklės užtikrins kokybę bei “vertę už pinigus”

2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamentas Strasbūre priėmė 2 viešųjų pirkimų direktyvas bei direktyvą dėl koncesijos sutarčių sudarymo.

Naujosios Europos Parlamento priimtos viešųjų pirkimų bei koncesijos sutarčių sudarymo taisyklės užtikrins geresnę kokybę bei „vertę už pinigus“ valdžios institucijoms perkant darbus, prekes ar paslaugas. Taip pat taisyklės palengvins mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms pasiūlymų teikimo procedūrą bei įtrauks griežtesnius reikalavimus subrangai.

Naujasis Parlamento priimtas teisinis reglamentavimas pranoksta dabartines Europos Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles ir pirmą kartą nustato bendrus Europos Sąjungos koncesijos sutarčių standartus siekiant padidinti sąžiningą konkurenciją ir užtikrinti geriausią vertę už pinigus, įvedant pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie daugiau dėmesio skiria aplinkos apsaugos, socialiniams aspektams bei inovacijoms.

Dėka naujojo ekonominio naudingumo kriterijaus sampratos valdžios institucijos galės daugiau dėmesio skirti kokybės, aplinkosaugos, socialiniams aspektams bei naujovių diegimui, tuo pačiu atsižvelgti ir į kainą bei į įsigyjamų produktų gyvavimo ciklą. Naujasis kriterijus užkirs kelią mažiausios kainos diktatūrai ir svarbiausiu aspektu padarys kokybę.

Naujasis „European Single Procurement document“ (Europos vienintelio pirkimo dokumento) standartas, paremtas savideklaracijomis, įmonėms palengvins pirkimo procedūras. Tik pirkimo laimėtojas turės pateikti dokumentų originalus. Europos Parlamento paskaičiavimais, tai turėtų sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą iki 80 proc.

Siekiant įveikti socialinį dempingą (praktiką, kai darbdaviai naudojasi pigesne darbo jėga) ir užtikrinti, kad būtų gerbiamos darbuotojų teisės, naujieji įstatymai turės apimti taisykles, reglamentuojančias subrangą ir griežtesnes nuostatas dėl neįprastai mažos kainos pasiūlymų. Rangovai, kurie nesilaikys Europos Sąjungos darbo įstatymų gali būti pašalinti iš pirkimo.

Daug dėmesio skirta inovatyvių viešųjų pirkimų skatinimui. Naujoji „Inovacijų partnerystė“ paliks daugiau erdvės perkančiajai organizacijai bei tiekėjams spręsti problemas priimant inovatyvius sprendimus kartu. Naujosios taisyklės taip pat skatins sutarčių dalijimą į dalis, siekiant palengvinti mažų įmonių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.

Direktyvos įsigalios per 20 dienų po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje. Nuo šios datos valstybės narės turės 24 mėnesius realizuoti naujųjų taisyklių nuostatas nacionalinėje teisėje. Šių Direktyvų priėmimas ir įpareigojimas jų nuostatas perkelti į nacionalinę teisę reikš eilinį Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimą (nuo 2007 m. iki šiandien minėto įstatymo jau yra priimtos 22 redakcijos).

Straipsnį delfi.lt galite rasti čia: Naujos viešųjų pirkimų taisyklės užtikrins kokybę bei “vertę už pinigus”