2016.11.29

„Praktiniai elektroninių viešųjų pirkimų (CVP IS) mokymai: 2016 metų naujovės“

Kviečiame į praktinius elektroninių viešųjų pirkimų (CVP IS) mokymus gruodžio 8 d. Kaune.

Mokymus ves TAILORS patyrę viešųjų pirkimų specialistai – Edita Barkauskaitė ir Karolis Diska.

Kompiuterizuotose darbo vietose interaktyviai vykdysime skelbiamus ir neskelbiamus elektroninius viešuosius pirkimus (CVP IS DEMO versija), teiksime pasiūlymus, atliksime praktines užduotis, atkreipsime dėmesį į dažniausiai daromas klaidas, dėl kurių nepavyksta sėkmingai vykdyti viešųjų pirkimų.

Seminaro programa:

 1. Naujausi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai 2016 m.;
 2. Viešųjų pirkimų direktyvomis įnešamos pagrindinės naujovės (naujos sąvokos, tiekėjų pasiūlymų vertinimas, subranga, terminai, viešųjų pirkimų sutarčių keitimo galimybės);
 3. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema :
  • Registracija CVP IS: naudotojo sukūrimas ir organizacijos/įstaigos/įmonės profilio kūrimas ir valdymas;
  • Elektroninio pirkimo sukūrimas ir vykdymas:
   • pirkimo sąlygų parengimas;
   • pirkimo organizatoriaus ar komisijos priskyrimas;
   • pirkimo būdo pasirinkimas;
   • pirkimo objekto apibūdinimas;
   • pirkimo datų nustatymai;
   • kvalifikacinių klausimų tiekėjams nustatymai;
   • vertinimo kriterijų ir jų svorių parinkimas;
   • pirkimo dokumentų pridėjimas;
   • pirkimo paskelbimas ir/ar kvietimų išsiuntimas tiekėjams;
   • susirašinėjimas su tiekėjais;
   • vokų atplėšimo procedūra – pasiūlymų vertinimas, laimėtojo nustatymas;
   • tiekėjų informavimas apie pirkimo rezultatus.
 1. Pasiūlymų šifravimas;
 2. Skelbiamų bei neskelbiamų pirkimų vykdymo CVP IS ypatumai bei skirtumai;
 3. Neskelbiamo pirkimo vykdymas;
 4. Mažos vertės elektroninių pirkimų ypatumai tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms;
 5. Metinių pirkimų suvestinių publikavimas ir koregavimas;
 6. Techninių specifikacijų projektų skelbimas;
 7. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių publikavimas;
 8. Pirkimo laimėtojo pasiūlymo, sudarytos sutarties ir jos pakeitimų viešinimas.

 

Mokymų organizatorius UAB „Žinių centras“