2015.06.09

Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus

 

2015 m. birželio 9 d. Seimas plenariniame posėdyje priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8(2), 10, 21(1), 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektą (Nr. XIIP-2511(3).

Už Viešųjų pirkimų įstatymo projektą balsavo 72 Seimo nariai, prieš 0, susilaikė 2.

Įstatymo pakeitimo projektas parengtas siekiant įgyvendinti 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, panaikinančią direktyvą Nr. 2004/18/EB.

Po įstatymo projekto priėmimo Seime, įstatymą per dešimt dienų (po pateikimo) pasirašo Lietuvos Respublikos Prezidentė. Jei ir Lietuvos Respublikos Prezidentė pritars minėtam projektui, didžioji dalis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Atkreipiame dėmesį, jog iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros bus tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Daugiau informacijos čia.