2016.08.17

TAILORS advokatai sėkmingai apgynė kliento interesus byloje dėl paramos suteikimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“

Advokatų profesinės bendrijos TAILORS advokatai sėkmingai apgynė kliento interesus byloje dėl paramos suteikimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendintam projektui „Miško rekreacinio parko įrengimas“.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Nacionalinės mokėjimo agentūros skundą ir pripažino, kad įstaiga pažeidė Europos Sąjungos paramos  gavėjo teises netinkamai pagrindusi individualų administracinį aktą. Teismas konstatavo, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo rėmėsi viešojo administravimo subjektas, motyvų išdėstymas turi būti aiškus ir pakankamas. Taip pat vyriausiasis administracinis teismas patvirtino, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Platesnė informacija pateikiama 2016 m. rugpjūčio 2 d. administracinės bylos nutartyje NR. A-2617-575/2016