2021.09.20

Kokias galimybes turi ūkininkai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įsigijus netinkamos kokybės žemės ūkio techniką

Klientas, pasinaudojęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įsigijo didelės vertės pagal specialų užsakymą pagamintą žemės ūkio techniką. Pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad technika neturi tų techninių reikalavimų, kuriuos deklaravo pardavėjas ir kurie yra fiksuoti finansavimą vykdančios institucijos su klientu sudarytoje paramos sutartyje.

Atlikus ekspertizę buvo nustatyta, kad žemės ūkio technika neišvysto deklaruojamų pajėgumų, todėl klientas įgijo teisę žemės ūkio techniką pardavėjui grąžinti. Tuo tarpu technikos pardavėjas pareikalavo, kad klientas žemės ūkio technikos pardavėjui sumokėtų už pardavėjo atliktą technikos techninę priežiūrą argumentuodamas tuo, kad žemės ūkio technika buvo faktiškai naudojama ir klientas iš to gavo naudą.

Teismas išaiškino, kad klientas technikos pardavėjui neprivalo apmokėti už atliktą technikos techninę priežiūrą, kurią atlikti būtina pagal pardavėjo kokybės garantijos sąlygas.

Klientui atlikus viešuosius pirkimus ir įsigijus kitą žemės ūkio technikos vienetą, technikos įsigijimo kaina buvo didesnė, todėl klientas įgijo teisę pasinaudoti Civiliniame kodekse numatyta teise iš sutartį pažeidusios šalies pareikalauti kainų tarp nekokybiškos technikos ir analogiškos naujai įsigytos technikos skirtumo.