2016.01.27

D. Lileikienės interviu Panoramai apie juoduosius tiekėjų sąrašus

Primename, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, numatantys perkančiųjų organizacijų teisę atmesti tiekėjus, kurie yra įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

2016.01.19

Advokatas Martynas Duksa Lietuvos televizijos laidoje Laba diena, Lietuva komentavo vartotojų teisių apsaugos naujienas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsteigiamos nuolatinės vartojimo ginčų komisijos, kaip vartojimo ginčų neteisminio sprendimo organai. Vartojimo ginčų komisijos nagrinėja vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse arba Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose, kai ginčo suma yra ne mažesnė negu 200 eurų ir ginčas nagrinėjamas žodinės procedūros tvarka. Šias komisija sudaro, užtikrina jų […]

2016.01.14

E. Barkauskaite. Įstatymo pakeitimai, leisiantys bent kiek sumažinti tiekėjų piktnaudžiavimą

Iki šiol viešųjų pirkimų srityje itin plačiai buvo diskutuojama tiekėjų patirtos žalos dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų ar priimtų sprendimų atlyginimo galimybės.

2015.12.07

Viešieji pirkimai energetikos sektoriuje

Seminaras vyks 2016. 01. 08 Vieta: Viešbutis "Artis", Vilnius. Seminarą ves advokatė Daiva Lileikienė.

2015.11.20

TAILORS advokatai sėkmingai atstovavo kliento interesams Vilniaus apygardos administraciniame teisme byloje dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal paramos gavėjo pateiktą skundą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sankcijų paramos gavėjui taikymo, paramos lėšų sumažinimo ir jų neišmokėjimo pateikus paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ konstatavo, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priimto sprendimo motyvavimas, […]

2015.11.10

D. Lileikienė skaitys pranešimą konferencijoje “Transportas ir išmaniosios technologijos. Tendencijos Lietuvoje 2016 – 2020”

Konferencijoje pranešimą skaitys TAILORS partnerė advokatė Daiva Lileikienė tema "Asmens duomenų apsauga išmaniųjų transporto sistemų srityje ".

2015.10.27

Advokatas Martynas Duksa ir advokatė Daiva Lileikienė įtraukti į teismo mediatorių sąrašą

Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams).

2015.09.09

Mokymai “Viešieji pirkimai ir viešųjų pirkimų sutartys statybų sektoriuje”

Kviečiame į Countline organizuojamą seminarą "Viešieji pirkimai ir viešųjų pirkimų sutartys statybų sektoriuje". Mokymus ves advokatė Daiva Lileikienė.

2015.06.30

D. Lileikienė. “Dėmesio: naujosios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos ypatumai”

Advokatė Daiva Lileikienė atkreipia dėmesį į kai kuriuos naujosios VPĮ redakcijos niuansus.

2015.06.09

Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus

2015 m. birželio 9 d. Seimas plenariniame posėdyje priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8(2), 10, 21(1), 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektą (Nr. XIIP-2511(3).